Motorické handicapy - kompenzační pomůcky

Do skupiny motoricky handicapovaných patří z hlediska webové přístupnosti uživatelé, kteří mají omezenou schopnost používání rukou, což má za následek zhoršenou schopnost ovládat www stránky.

Takto postižení uživatelé většinou nemohou používat jako vstupní zařízení myš a v mnohých případech mají problémy i s klasickou klávesnicí.

Proto často využívají namísto běžných vstupních zařízení specifické typy kompenzačních pomůcek (technologií), které odpovídají stavu jejich handicapu.

Při práci na webu a při práci s počítačem mohou lidé s pohybovým postižením používat následující kompenzační pomůcky:


 • Ústní tyčka (Mouth stick)

  • Jedná se o pomůcku, jejíž jeden konec (náustek tvarovaný dle chrupu) se vloží do úst a uživatel tyčkou ovládá počítač prostřednictvím klávesnice.
  • V důsledku jednoduchosti a nízké ceny se jedná o zařízení často používané lidmi s quadriplegií.
  • Při používání ústní tyčky je vhodné v operačním systému MS Windows v Možnostech usnadnění nastavit funkce Myš klávesnicí a Jedním prstem.
  • Existují také klávesnice navržené speciálně pro ovládání ústní tyčinkou, které se upevní na stojan ve vertikální poloze.
  • Zahraniční dodavatel rozličných druhů ústních tyček.
Obrázek ústní tyčky a klávesnice pro ovládání ústní tyčkou
 • „Tyčka uchycená na hlavě“ (Head wand)

  • Jedná se o pomůcku, která je funkčně podobná ústní tyčce, s tím rozdílem, že hůlka je upnuta na hlavě pomocí speciální „čelenky“. Osoba pohybem hlavy může psát, ovládat webové stránky atp. Způsob práce s tímto zařízením může bývá v počátcích dosti náročný.
  • Opět je vhodné aktivovat funkce Myš klávesnicí a Jedním prstem v MS Windows.
Obrázek had wand
 • Optické ukazovátko (Optical headpointer)

  • Jde o důmyslnější zařízení než v případě prvních dvou, ale je také cenově hůře cenově dostupné.
  • Tato kompenzační pomůcka nahrazuje standardní myš a pomocí infračerveného záření nebo optického signálu je každý pohyb hlavy převáděn prostřednictvím snímače na pohyb kurzoru po obrazovce.
  • Výhodou je podpora přirozené orientace na ploše (kurzor sleduje pohyb hlavy).
  • Nevýhodou je, že vyžaduje softwarovou úpravu pracovního prostředí a neeliminuje nepřesnost pohybů, a proto je způsob s tímto zařízením práce nutné nacvičit.
  • Databáze kompenzačních a komunikačních pomůcek pro augmentativní a alternativní komunikaci na serveru www.prvnikrok.cz
Obrázek - optické ukazovátko.
 • Jednoduché velkoplošné tlačítko (Single-switch access)

  • Toto zařízení používají lidé s velmi omezenou pohyblivostí.
  • Pokud například osoba může pohybovat jen hlavou, tlačítko se umísťuje poblíž hlavy a osoba pomocí pohybu hlavy tlačítko ovládá.
  • Tlačítko je většinou řízeno speciálním programovým vybavením v počítači, jež dovoluje uživateli ovládat operační systém, webové stránky a jiné programy.
  • Některé programy dokonce usnadňují psaní textu tak, že odhadují, co chce uživatel napsat, a pak nabídnou slova mezi jimiž si lze vybrat vhodnou variantu.
  • Nevýhodu je pomalé a složité ovládání pomocí tohoto ovladače a nutnost zacvičit se v užívání, ale pro některé uživatele je to mnohdy jediná možnost komunikace s okolím.
  • V ČR je od března roku 2006 k dispozici speciální program 1 klávesou, umožňující komunikaci prostřednictvím počítače lidem, jejichž tělesné postižení jim neumožňuje komunikovat s okolím téměř žádnými prostředky.
  • Jde například o lidi, kteří mohou hýbat jen jednou částí těla (hlavou, bradou, palcem u nohy, jedním prstem na ruce atd.) a navíc díky svému postižení nemohou komunikovat s okolím prostřednictvím řeči.
  • Pomocí tohoto programu mohou takto postižení uživatelé psát texty jedinou klávesou nebo jedním externím tlačítkem připojeným k počítači.
  • Program umožňuje psaní textu na virtuální klávesnici co nejmenším počtem stisků jediné klávesy, přičemž vychází z principu virtuální klávesnice a psaní SMS zpráv na mobilních telefonech a umožňuje psaní za pomoci slovníku a výběru celých slov (T9) nebo psaní slov po písmenech (multicap).
  • Program umí rozlišit krátký a dlouhý stisk tlačítka, přičemž krátký stisk zajišťuje pohyb po virtuální klávesnici a dlouhým stiskem se provádí výběr klávesy.
  • Více informací o programu 1 klávesou.
  • Na obrázku je vyobrazen jeden z možných typů jednoduchého tlačítka a výřez obrazovky programu 1 klávesou.
Obrázek - jednoduché tlačítko pro použití v programu 1 klávesou.
 • Multi-tlačítkový ovladač (Multi Switches)

  • Variantou jednoduchých tlačítek jsou tzv. dvoj-tlačítka (Dual switch), kde jedno tlačítko je určeno například k výběru položek a druhé slouží k potvrzení volby, jež je zvýrazněna.
  • V tomto případě musí být obě tlačítka propojena pomocí speciálního adaptéru.
  • Funkci tlačítek lze většinou nastavit pomocí speciálního programu dodávaného s příslušným adaptérem.
  • PETIT - český dodavatel velkoplošných externích mikrospínačových tlačítek
  • Pokud jde o Multi-tlačítkový ovladač jedná se o komfortnější modifikací předchozího případu.
  • Tyto ovladače většinou disponují čtyřmi směrovými tlačítky.
  • Pokud uživatel požaduje plnou emulaci funkcí myši, musí být k dispozici tlačítek šest.
  • Tlačítka mohou být uspořádána do kříže nebo mohou volně dle přání uživatele (záleží na typu).
  • Tlačítka jsou opět zapojena do speciálního adaptéru, který je připojen k počítači.
  • Toto řešení se užívá v případech těžkých forem koordinace pohybu. Nevýhodou je opět pomalé ovládaní.
Obrázek - Multitlačítkový ovladač emulující funkci myši. Tlačítka jsou zapojena do adaptéru.
 • Zařízení reagující na dech uživatele (Sip and puf switch)

  • Funkčně je tato pomůcka podobná jednoduchému tlačítku, s tím rozdílem,že interpretuje výdechy a nádechy uživatele jako „on/off“ signály.
  • Zařízení může být používáno mnoha způsoby, včetně ovládání invalidního vozíku a počítače.
  • Je nutná jeho softwarová podpora tohoto zařízení.
Obrázek - Zařízení reagující na dech uživatele.
 • Speciální trackball (Oversized trackball mouse)

  • Jedná se o zařízení podobající se klasické počítačové myši s tím rozdílem, že na vrchní straně se nacházejí tlačítka společně s kuličkou.
  • Výhodou trackballu je, že nemusíme pohybovat celým zařízením, ale stačí otáčet kuličkou a tím ovládáme kurzor.
  • Kuličku lze ovládat částí ruky, např. dlaní nebo loktem.
  • Většina těchto zařízení pro pohybově postižené se vyrábí v robustním provedení, jež je odolné proti hrubému zacházení.
  • Některé verze navíc obsahují speciální tlačítko pro „drag & drop“ operace, kdy je třeba držet tlačítko myši a pohybovat kurzorem. Stiskem dojde k zablokování levého tlačítka a následné uvolnění se provádí opětovným stiskem tohoto speciálního tlačítka.
  • Existují také varianty ve formě joysticku, které jsou vhodnější pro uživatele, pro něž je kulička trackballu příliš citlivá.
  • Na obrázku vidíme fotografie uvedených trackballů.
  • Traxsys - webové stránky výrobce speciálních trackballů
Obrázek - Speciální trackbally.
 • Speciální klávesnice (Adaptive keyboards)

  • V některých případech není člověk schopen koordinovat pohyb natolik dobře, aby mohl používat myš nebo standardní klávesnici. Jedná se hlavně o osoby trpící třesem a křečovitými pohyby.
  • Speciální klávesnice řeší problémy vysokého zdvihu, relativně malých kláves a potřebné síly pro jejich stisknutí apod.
  • Nevýhodou je, kromě vysoké ceny, i slabá podpora českých znaků.
  • Maltron - webové stránky výrobce speciálních klávesnic
  • BigKeys - webové stránky výrobce klávesnic s velkými klávesami
  • Na prvním obrázku vidíme klávesnice s velkými klávesami a klávesnice pro ovládání levou rukou.
  • Na druhém obrázku vidíme speciální klávesnici se zapuštěnými klávesami.
Obrázek - Klávesnice s velkými klávesami a klávesnice pro ovládání levou rukou. Obrázek - Speciální klávesnice se zapuštěnými klávesami
 • Speciální náhrady myši

  • Mezi zajímavá řešení patří speciální verze myši (foot-mouse - viz obrázek), která se plně ovládá nohama. Jeden pedál slouží k určení směru a druhý jako tlačítka myši.
  • Současným technologickým vrcholem nahrazení běžné myši je senzorové snímání pohybu hlavy člověka , případně jiné části těla, například ruky nebo ramene.
  • V tomto případě pak senzory dokáží pohyb určité části těla správně převést na pohyb a funkci kurzoru.
  • Proti uživateli se umístí snímač malé velikosti, asi jako krabička od mýdla a na čelo (nebo jinou sledovanou část těla) se nalepí drobný senzor.
  • Pokud se vše zároveň propojí s virtuální softwarovou klávesnicí, tedy takovou, která se zobrazuje přímo na monitoru, máme k dispozici technologii plnohodnotného ovládání počítače bez nutnosti jakéhokoli fyzického ovládacího prvku.
Obrázek - Footmouse.
 • Zařízení sledující pohyb očí (Eye tracking)

  • Tato zařízení jsou velmi užitečným nástrojem pro osoby, které jsou zcela ochrnuté.
  • Zařízení sleduje pohyb očí a převádí ho na pohyb kurzoru po obrazovce, mrknutí oka znamená to samé jako kliknutí myší.
  • Uživatel tak může ovládat počítač, používat webové stránky atd.
  • Propojení s virtuální klávesnicí zajistí i možnost psát delší texty.
  • Tato zařízení jsou většinou pro handicapované uživatele dosti dráha (cca několik tisíc amerických dolarů), takže upřednostňují méně nákladné kompenzační pomůcky.

 • Software pro ovládání počítače hlasem (Voice recognition software)

  • Poslední kompenzační pomůckou, kterou si zde představíme, je vybavení počítače softwarem, jež umožňuje uživateli ovládat počítač hlasem.
  • Předpokladem je, že člověk nemá hlasové problémy a je mu rozumět.
  • Počítač musí být vybaven zvukovou kartou a mikrofonem.
  • Uživatel si pak pomocí jednoho nebo více slov může spustit program, listovat v něm, vypnout a zapnout počítač, připojit se k Interventu a podobně.
  • Nutno podotknout, že tato technologie se teprve rozvíjí a ještě nějaký čas potrvá, než budeme moci běžně počítači nadiktovat např. obsah e-mailu nebo jiného dokumentu, tedy plně vládat počítač jen za pomocí našeho hlasu.
  • Laboratoř počítačového rozpoznávání řeči při TUL Liberec.

Tvorba webových stránek pro motoricky postižené uživatele

Pro tvůrce stránek naštěstí neznamená existence velkého množství kompenzačních pomůcek to, že by s každou takovou pomůckou museli kontrolovat funkčnost svých webových stránek.

Většina z uvedených zařízení funguje obdobně jako klávesnice. Pokud jsou veškeré ovládací funkce, odkazy a formuláře na stránkách dostupné pomocí klávesnice, pak jsou stránky ovladatelné i uvedenými kompenzačními pomůckami.

Při tvorbě stránek bychom tedy měli vyzkoušet ovládat stránku jen pomocí klávesnice. Pokud nenarazíme na žádný problém, nemusíme brát zřetel na kompenzační pomůcky, které mnohdy ani neznáme. Funkčnost těchto technologií zajistí jejich výrobci.